ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN STACARAVAN

Gratis levering voor de regio’s: België, Nederland, Luxemburg Île-de-France, Grand Est, Bofrgogne-Franche-Comté en het departement Rhône.
Voor de zware transporter (24 ton) dient u toegang te hebben. Het lossen is de verantwoordelijkheid van de klant; de aanwezigheid bij aflevering van een geschikte hijsoplossing (menselijk of mechanisch) is de verantwoordelijkheid van de klant. De vrachtwagens hebben geen achterklep.
Voor alle overige regio’s kunt u de bezorgprijzen opvragen.

De ontvanger moet lossen. U heeft maximaal 1 uur om te lossen. Dan moet je betalen om de auto te laten parkeren. Indien nodig moet de losdienst het eens worden over de prijs.

Voor levering aan eilanden zonder brug, bergen, gebieden waar het niet mogelijk is om toegang te krijgen met een 24t exporttrailer, wordt de prijs individueel bepaald en aangegeven door contact op te nemen met MOBILE HOME voordat de bestelling wordt voltooid.

De volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen vanuit STACARAVAN

Bedrijven met een geldig btw-nummer kunnen contact met ons opnemen voor het opmaken van de factuur zonder btw.

Documentatie / leveringsomvang en advies

Als u meer informatie of advies van ons wilt: neem contact op met onze klantenservice op E-mail: sales@hout-heureux.fr of op. Telefoon + 32 484 416120 Bekijk echter eerst de links, tekeningen en beschrijving die beschikbaar zijn op de specifieke productpagina voordat u belt.

Over het algemeen is het inbegrepen bij uw aankoop, die het onderwerp is van een beschrijving met de keuzes die u zelf maakt. Afbeeldingen kunnen modelafbeeldingen zijn of worden weergegeven met accessoires/onderdelen die niet bij de levering zijn inbegrepen. Op afbeeldingen en illustraties op een spa kunnen bijvoorbeeld extra voorzieningen worden getoond naast wat is inbegrepen in een standaardset (een afbeelding kan bijvoorbeeld een bad met spa-systeem tonen of een luxe trap waar deze niet is inbegrepen). geen spa-systeem en luxe trappen in de standaardset, maar het is mogelijk om als optie te kiezen). Een gebofw kan bijvoorbeeld worden afgebeeld met een soort dakbedekking of bijvoorbeeld dakgoten,

 

Levertijd en transport

Gebieden die niet toegankelijk zijn met een vrachtwagen van 24 ton.

We zullen je bestelling zo snel mogelijk verzenden. Meestal 1-8 weken, afhankelijk van het itemtype.

Spa – 1-4 weken

Grillhutten, paviljoens, buitensauna, kampeerhutten – 4-10 weken

Blokhutten 2 tot 10 weken – als er enkele wijzigingen in de standaardmodellen zijn, kan dit 8 tot 16 weken zijn. Vraag naar de levertijd.

Levertijden zijn indicatief en zijn niet exact gegarandeerd in termen van dag/uur. Levertijden worden continu bijgewerkt in de laatste dagen / uren voor levering. Er wordt geen vergoeding toegekend voor te late of vroege levering zonder voorafgaand akkoord.

 

Indien u levering in een bepaalde week wenst of indien er weken/wanneer u het artikel niet kan ontvangen, dient u dit duidelijk in de bestelling te vermelden onder opmerkingen.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent met de goederen die u ontvangt. Daarom is het raadzaam om uw artikelen zo snel mogelijk na ontvangst te inspecteren/telken op foften en omissies. Echter uiterlijk VOOR inbedrijfstelling/begin montage of uiterlijk 8 dagen na levering. Indien het artikel door de klant of op verzoek van de klant bij het inpakken wordt ingepakt, wordt het artikel geacht door de klant te zijn ontvangen en dient hier te worden geteld / gecontroleerd, inclusief fotodocumentatie bij het uitpakken. beschadigde onderdelen. In geval van gebreken wordt MOBILE HOME schriftelijk per e-mail gecontacteerd (u kunt ons ook tegelijkertijd bellen om de verzending te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen), en er wordt schriftelijk met MOBILE HOME afgesproken wat er in gang wordt gezet (als de koper zelf iets moet doen). Bij levering van defecte onderdelen en/of vervanging van beschadigde onderdelen worden deze afgeleverd op de plaats waar de andere levering door MOBILE HOME is geleverd, hetzij het einde van de bestemming, hetzij vanaf bijvoorbeeld de vervoerder van de koper voor verdere verzending. Wanneer niet-gemonteerde producten door de koper worden gemonteerd, is de koper verantwoordelijk voor het verifiëren dat de materialen in goede staat en in goede staat verkeren en voor de juiste uitvoering van het vakmanschap van de montage van het product, ook voor het waterdicht maken van constructies, daken en baden . Bij de bofwdoos/set is enige handmatige aanpassing te verwachten. Bij levering van defecte onderdelen en/of vervanging van beschadigde onderdelen worden deze afgeleverd op de plaats waar de andere levering door MOBILE HOME is geleverd, hetzij het einde van de bestemming, hetzij vanaf bijvoorbeeld de vervoerder van de koper voor verdere verzending. Wanneer niet-gemonteerde producten door de koper worden gemonteerd, is de koper verantwoordelijk voor het verifiëren dat de materialen in goede staat en in goede staat verkeren en voor de juiste uitvoering van het vakmanschap van de montage van het product, ook voor het waterdicht maken van constructies, daken en baden . Bij de bofwdoos/set is enige handmatige aanpassing te verwachten. Bij levering van defecte onderdelen en/of vervanging van beschadigde onderdelen worden deze afgeleverd op de plaats waar de andere levering door MOBILE HOME is geleverd, hetzij het einde van de bestemming, hetzij vanaf bijvoorbeeld de vervoerder van de koper voor verdere verzending. Wanneer niet-gemonteerde producten door de koper worden gemonteerd, is de koper verantwoordelijk voor het verifiëren dat de materialen in goede staat en in goede staat verkeren en voor de juiste uitvoering van het vakmanschap van de montage van het product, ook voor het waterdicht maken van constructies, daken en baden . Bij de bofwdoos/set is enige handmatige aanpassing te verwachten. of het nu het einde van de bestemming is of bijvoorbeeld de vervoerder van de koper voor verdere verzending. Wanneer niet-gemonteerde producten door de koper worden gemonteerd, is de koper verantwoordelijk voor het verifiëren dat de materialen in goede staat en in goede staat verkeren en voor de juiste uitvoering van het vakmanschap van de montage van het product, ook voor het waterdicht maken van constructies, daken en baden . Bij de bofwdoos/set is enige handmatige aanpassing te verwachten. of het nu het einde van de bestemming is of bijvoorbeeld de vervoerder van de koper voor verdere verzending. Wanneer niet-gemonteerde producten door de koper worden gemonteerd, is de koper verantwoordelijk voor het verifiëren dat de materialen in goede staat en in goede staat verkeren en voor de juiste uitvoering van het vakmanschap van de montage van het product, ook voor het waterdicht maken van constructies, daken en baden . Bij de bofwdoos/set is enige handmatige aanpassing te verwachten. ook voor het waterdicht maken van constructies, daken en baden. Bij de bofwdoos/set is enige handmatige aanpassing te verwachten. ook voor het waterdicht maken van constructies, daken en baden. Bij de bofwdoos/set is enige handmatige aanpassing te verwachten.

Als er transportschade/-schade zichtbaar is aan de buitenkant van het product, en als er andere soorten opmerkingen/opmerkingen zijn voor het transport, MOET een opmerking worden vermeld op het CMR/transportdocument wanneer de koper het product ontvangt en MOBIEL op de hoogte wordt gesteld HOME schriftelijk door. e-mail met documentatie in de vorm van afbeeldingen, enz. Het wordt aanbevolen om de buitenverpakking bij ontvangst te verwijderen voordat u de ontvangst van het transportdocument bevestigt. Bij het afleveren van spa’s etc. De buitenverpakking MOET worden verwijderd en het bad moet worden gecontroleerd voordat de ontvangst wordt bevestigd. Fotografische documentatie van de schade MOET worden genomen voordat de kuip vanaf het lospunt wordt getransporteerd en gemonteerd. Bij het lossen van baden met een lift gebeurt dit door de chauffeur, bij het lossen met een glijbaan/oprit,

Verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend gesloten tussen de vennootschap MOBILE HOME juridische mededeling, hierna de verkoper en alle personen die handelen als natuurlijke persoon die een aankoop doen op de site  www.moi-en-hout-benelux.fr  , hierna de ‘koper’ genoemd.

Artikel 1 – Gehele

Module Woningen, BTW – BE 0536170468

Faunastraat 26
8900 Lepra
België

+32 484 416120

sales@moi-en-hout-benelux.fr

Deze algemene voorwaarden drukken het geheel van de verplichtingen van partijen uit. In die zin wordt de koper geacht deze zonder voorbehofd te aanvaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Ze zijn toegankelijk op de website  www.moi-en-hout-benelux.fr  en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

De verkoper en de koper komen overeen dat deze algemene voorwaarden exclusief hun relatie beheersen. De verkoper behofdt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Ze zijn van toepassing zodra ze online staan.

Indien een verkoopvoorwaarde zof ontbreken, zof deze worden geacht te worden beheerst door de praktijken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de ondernemingen hun hoofdkantoor in Frankrijk hebben.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat ze online worden gezet.

Artikel 2 – Inhofd

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te definiëren in het kader van de online verkoop van goederen aangeboden door de verkoper aan de koper, vanaf de website  www.moi-en-hout-benelux.fr  .

Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op aankopen gedaan door kopers gevestigd in Frankrijk en exclusief geleverd op Frans grondgebied met uitzondering van Corsica en DOM / TOM. Voor elke levering buiten Frankrijk, gelieve een bericht te sturen naar info@hout-heureux.fr.

Deze aankopen hebben betrekking op de producten beschreven in de catalogus van de site  www.moi-en-hout-benelux.fr

De koper verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard vóór zijn onmiddellijke aankoop of het plaatsen van zijn bestelling. In dit opzicht zijn ze tegen haar afdwingbaar in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 1119 van het burgerlijk wetboek.(1)

Artikel 3 – Precontractuele informatie

3.1 De koper erkent voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling en het sluiten van het contract op een leesbare en begrijpelijke manier kennis te hebben gehad van deze algemene verkoopvoorwaarden en van alle informatie vermeld in artikel L. 221 -5 van de consumentencode.( 2)

3.2 De volgende informatie wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de koper verstrekt:

— de essentiële kenmerken van het goed of de dienst;

— de prijs van het goed of de dienst;

  • Indien de meerkosten niet kunnen worden berekend, geef dan aan:

— alle bijkomende kosten van transport, levering of verzending en alle andere mogelijke kosten;

— bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of de termijn waarop de dienstverlener zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de dienst uit te voeren, ongeacht de prijs ervan;

— informatie met betrekking tot de identiteit van de dienstverlener, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens, en zijn activiteiten, die met betrekking tot wettelijke garanties, de functionaliteiten van de digitale inhofd en, in voorkomend geval, de interoperabiliteit ervan, het bestaan ​​en de procedures voor uitvoering van garanties en andere contractuele voorwaarden.

3.3 De verkoper deelt aan de koper de volgende informatie mee:

— zijn naam of bedrijfsnaam, het geografische adres van zijn vestiging en, indien verschillend, dat van de maatschappelijke zetel, zijn telefoonnummer en zijn e-mailadres;

— de betalingsvoorwaarden, levering en uitvoering van het contract, evenals de voorwaarden die door de professional worden verstrekt voor de behandeling van klachten;

— in geval van verkoop, het bestaan ​​en de wijze van uitoefening van de wettelijke garantie van overeenstemming voorzien in de artikelen L. 217-1 en volgende van het consumentenwetboek, van de garantie tegen verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en s. van het Burgerlijk Wetboek, evenals, indien van toepassing, de commerciële garantie en de dienst na verkoop respectievelijk bedoeld in de artikelen L. 217-15 en L. 217-17 van het Consumentenwetboek;

— de duur van het contract, wanneer het voor bepaalde tijd is gesloten, of de voorwaarden voor de beëindiging ervan in het geval van een contract voor onbepaalde tijd.

3.4 De verkoper geeft met betrekking tot de digitale inhofd aan:

— elke relevante interoperabiliteit van deze inhofd met bepaalde hardware of software waarvan de professional op de hoogte is of redelijkerwijs op de hoogte zof moeten zijn.

Artikel 4 – De bestelling

De koper heeft de mogelijkheid om zijn bestelling online te plaatsen, vanuit de online catalogus en door middel van het formulier dat daar verschijnt, voor elk product, binnen de limiet van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product, wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht.

Om de bestelling te valideren, moet de koper deze algemene voorwaarden accepteren door, waar aangegeven, te klikken. Hij zal ook het adres en de leveringsmethode moeten kiezen en tenslotte de betalingsmethode valideren.

De verkoop wordt als definitief beschofwd:

— na verzending van de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de verkoper aan de koper per e-mail;

— en na ontvangst door de verkoper van de volledige prijs.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten. Elk geschil op dit punt zal plaatsvinden in het kader van een eventuele omruiling en de hieronder vermelde waarborgen.

In sommige gevallen, waaronder niet-betaling, onjuist adres of ander probleem op de rekening van de koper, behofdt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

In het geval dat de afschrijving van de all-in prijs onmogelijk zof zijn, zof de verkoop onmiddellijk van rechtswege worden geannuleerd en zof de bestelling worden geannuleerd.

De annulering van de bestelling voor dit product en de mogelijke terugbetaling ervan zullen dan plaatsvinden, terwijl de rest van de bestelling definitief en definitief blijft.

Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van een bestelling, moet de koper MOBILE HOMEMOBILE HOME bellen, maandag – vrijdag, 10.00 – 18.00 uur (kosten van een lokaal gesprek).

Artikel 5 – Elektronische handtekening

De online verstrekking van het creditcardnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling vormen het bewijs van het akkoord van de koper:

— betaling van de verschuldigde bedragen in het kader van de bestelling,

— ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde operaties.

In geval van frauduleus gebruik van de kredietkaart, wordt de koper uitgenodigd om, zodra dit gebruik wordt vastgesteld, contact op te nemen met de verkoper op het MOBILE HOMExx-telefoonnummer.

Artikel 6.- Orderbevestiging

De verkoper bezorgt de koper een kopie van het contract, op papier ondertekend door de partijen of, met instemming van de koper, op een andere duurzame drager, waarin de uitdrukkelijke hernieuwde verbintenis van de partijen wordt bevestigd.

Artikel 7 – Bewijs van de transactie

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard, zullen worden beschofwd als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van inkooporders en facturen gebeurt op een betrofwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden aangeleverd.

Artikel 8 – Productinformatie

De producten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die op de website van de verkoper staan ​​en waarvan wordt aangegeven dat ze door de verkoper zijn verkocht en verzonden. Ze worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Als er echter foften of weglatingen zijn opgetreden in deze presentatie, kan de verantwoordelijkheid van de verkoper niet worden aanvaard.

De foto’s van de producten zijn niet contractueel.

Artikel 9 – Prijs

De verkoper behofdt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de huidige prijzen toe te passen die zijn aangegeven op het moment van de bestelling, onder voorbehofd van beschikbaarheid op die datum.

Prijzen zijn in euro’s. Ze hofden geen rekening met de leveringskosten, extra gefactureerd en aangegeven vóór de validatie van de bestelling. De prijzen hofden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch doorgevoerd in de prijs van de producten in de online winkel. Bij bestelling dient de volledige prijs te worden betaald. De betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment worden beschofwd als een aanbetaling of aanbetaling.

Indien één of meerdere belastingen of bijdragen, in het bijzonder milieu, zofden worden gecreëerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten.

De prijs is volledig en in een enkele betaling vanaf de bestelling te betalen, volgens de volgende voorwaarden overschrijving, Stripe, Visa, MasterCard, American Express.

Artikel 10 – Wijze van betaling

Dit is een bestelling met betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling gepaard gaat met betaling door de koper.

Om zijn bestelling te betalen, beschikt de koper, naar zijn keuze, over alle betalingsmethoden die hem door de verkoper ter beschikking zijn gesteld en die op de website van de verkoper zijn vermeld. De koper garandeert de verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken tijdens de validatie van de bestelbon. De verkoper behofdt zich het recht voor om elk beheer van de bestelling en elke levering op te schorten in geval van weigering van autorisatie van betaling met kredietkaart door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling. In het bijzonder behofdt de verkoper zich het recht voor om een ​​levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een koper die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

Als onderdeel van deze verificatie kan de koper worden gevraagd om de verkoper een kopie van een identiteitsbewijs en een bewijs van adres te sturen. De bestelling wordt dan pas gevalideerd na ontvangst en verificatie door de verkoper van de verzonden documenten.

Door de koper gedane betalingen worden pas als definitief beschofwd na effectieve inning van de door de verkoper verschuldigde bedragen.

Artikel 11 – Beschikbaarheid van producten – Vergoeding – ​​Annulering

Behalve in geval van overmacht of tijdens periodes van sluiting van de online winkel die duidelijk zullen worden aangekondigd op de startpagina van de site, zullen de levertijden, binnen de limieten van de beschikbare voorraden, deze hieronder zijn. De verzendtijden lopen vanaf de datum van registratie van de bestelling die wordt vermeld in de bevestigingsmail van de bestelling.

Voor leveringen op het vasteland van Frankrijk varieert de tijd afhankelijk van de aard van de bestelde goederen: voorbeelden

In geval van niet-naleving van de overeengekomen leveringsdatum of -termijn, moet de koper, alvorens het contract te beëindigen, de verkoper opdracht geven deze binnen een redelijke extra termijn uit te voeren.

Bij gebreke van uitvoering aan het einde van deze nieuwe periode, kan de koper het contract vrijelijk ontbinden.

De koper dient deze opeenvolgende formaliteiten te vervullen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk op een andere duurzame drager.

Het contract wordt als opgelost beschofwd na ontvangst door de verkoper van de brief of het schrijven dat hem op de hoogte stelt van dit besluit, tenzij de professional in de tussentijd heeft gepresteerd.

De koper kan het contract echter onmiddellijk beëindigen, indien de hierboven vermelde data of termijnen voor hem een ​​essentiële voorwaarde van het contract vormen.

In dit geval moet de verkoper, wanneer het contract wordt beëindigd, de koper alle betaalde bedragen terugbetalen, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop het contract werd beëindigd.

Overeenkomstig artikel L. 242-4 van het consumentenwetboek worden de verschuldigde bedragen automatisch verhoogd wanneer de professional de door de consument betaalde bedragen niet heeft terugbetaald:

— de wettelijke rente als de terugbetaling uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van 14 dagen plaatsvindt;

— 5% als de vertraging tussen 10 en 20 dagen is,

— 10% als de vertraging tussen 20 en 30 dagen is,

— 20% als de vertraging tussen 30 en 60 dagen is,

— 50% tussen 60 en 90 dagen,

— en vijf extra punten voor elke nieuwe maand vertraging tot aan de prijs van het product, daarna de wettelijke rentevoet.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, wordt de koper zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren. De koper heeft dan de keuze om ofwel de terugbetaling van de betaalde sommen uiterlijk 30 dagen na hun betaling te vragen, ofwel de omruiling van het product.

Artikel 12 – Leveringsvoorwaarden

Levering betekent de overdracht aan de consument van fysiek bezit of controle over de goederen. Het wordt pas gedaan na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper.

De bestelde producten worden geleverd volgens de volgende methoden: door onafhankelijke vervoerder, volgens de grootte en het gewicht van de bestelde producten en op eigen initiatief van de verkoper.

Er kan geen levering plaatsvinden in een gebied waar gewichten/zware voertuigen niet kunnen komen. De producten worden geleverd op het adres dat door de koper op het bestelformulier is aangegeven, de koper moet zorgen voor de juistheid ervan. Elk pakket dat aan de verkoper wordt geretofrneerd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt opnieuw verzonden op kosten van de koper. De koper kan, op zijn verzoek, de verzending van een factuur naar het factuuradres en niet naar het leveringsadres verkrijgen, door de daartoe voorziene optie op de bestelbon te valideren.

De goederen worden direct na productie naar de koper gestuurd.

De bestelling wordt zo snel mogelijk binnen een termijn verzonden. Onze levertijden zijn onderhevig aan constante verandering en de klant dient bij het bestellen te controleren hoe lang dit duurt.

De levertijd is indicatief en wordt niet gegarandeerd door de exacte datum. De levertijd wordt constant bijgewerkt in de laatste dagen / uren voor levering.

In alle gevallen is de verkoper ontheven van alle aansprakelijkheid voor niet-naleving van de leveringsvoorwaarden indien de goederen niet of niet tijdig aan de koper zijn geleverd door toedoen van de koper of door omstandigheden buiten de wil van de verkoper.

De koper stemt ermee in aanwezig te zijn op de door de verkoper meegedeelde leveringsdag.

Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd, geopend is, dient de koper de staat van de artikelen te controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de koper het pakket absoluut weigeren en een reservering noteren op de leveringsbon (pakket geweigerd omdat het geopend of beschadigd is).

De koper moet op de leveringsbon en in de vorm van handgeschreven reserveringen vergezeld van zijn handtekening elke anomalie met betrekking tot de levering aangeven (beschadiging, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, kapotte producten, enz.).

Deze controle wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon heeft ondertekend.

De koper moet deze reserveringen vervolgens per aangetekende post aan de vervoerder bevestigen, uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van het/de artikel(en) en een kopie van deze brief per fax of gewone post naar de verkoper sturen op het adres vermeld op de site legal .

Als de producten aan de verkoper moeten worden geretofrneerd, moeten ze binnen 7 dagen na levering het onderwerp zijn van een retofrverzoek aan de verkoper. Elke klacht die buiten deze periode wordt ingediend, kan niet worden aanvaard. Het retofrneren van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies, etc.). Retofrkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 13 – Leveringsfoften

De koper moet bij de verkoper op dezelfde dag van levering of uiterlijk op de eerste werkdag volgende op de levering, elke klacht formuleren van een leveringsfoft en/of niet-conformiteit van de producten in natura of in kwaliteit met betrekking tot de instructies op het bestelformulier. Elke klacht die na deze periode wordt ingediend, wordt afgewezen.

De klacht kan naar keuze van de koper worden ingediend:

— telefoonnummer: STACARAVAN STACARAVANx. Maandag t/m vrijdag van 10 tot 18 uur.

— e-mailadres: info@hout-heureux.fr.

Elke klacht die niet in de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de koper.

Retofrkosten zijn voor rekening van de verkoper.

Artikel 14 – Overdracht van risico’s

Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij aflevering van de door verkoper bestelde producten aan de vervoerder.

Onder deze voorwaarden heeft de koper dan ook geen aanspraak op garantie jegens de verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde goederen.

Artikel 15 – Productgarantie

Artikel L217-4 van de Consumentenwet

De verkoper levert een goed in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.

Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit hem door het contract wordt opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de consumentencode

De woning is in overeenstemming met het contract:

1° Als het specifiek is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk artikel wordt verwacht en, indien van toepassing:

– als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die deze in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;

– als het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° Of als het de kenmerken heeft die door de partijen in onderling overleg zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

Artikel L217-12 van de consumentencode

De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is verjaard door twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L217-16 van de Consumentenwet

Wanneer de koper de verkoper, in de loop van de handelswaarborg die hem bij de aankoop of de herstelling van roerende goederen werd toegekend, vraagt ​​om een ​​restauratie gedekt door de waarborg, wordt een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de resterende garantieperiode.

Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst door de koper of de voorziening tot herstel van het betreffende goed, indien deze voorziening volgt op het verzoek tot tussenkomst.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is aan de garantie gebonden wegens de verborgen gebreken van de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper de zaak niet zof hebben verkregen of niet zof hebben gekregen. een lagere prijs gegeven, als hij ze had gekend.

Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek

De vordering die voortvloeit uit een terughofdend gebrek moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. In het geval voorzien in artikel 1642-1, moet de vordering op straffe van uitsluiting worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper kan worden vrijgesteld van de zichtbare gebreken of het gebrek aan overeenstemming.

15.1 Wettelijke garantie van conformiteit en wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

SIA WOODEN ME  www.moi-en-hout-benelux.fr   (vermeld de naam en het adres van de verkoper) garandeert de overeenstemming van de goederen met het contract, waardoor de koper een verzoek kan indienen onder de wettelijke garantie van overeenstemming voorzien in artikelen L. 217-4 en volgende van het consumentenwetboek of de garantie tegen gebreken aan de verkochte zaak in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

In het geval van implementatie van de wettelijke garantie van overeenstemming, wordt eraan herinnerd dat:

— de koper heeft een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;

— de koper kan kiezen tussen herstelling of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L. 217-17 van het consumentenwetboek;

— de koper is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de 24 maanden na de levering van de goederen.

deze periode is sinds 18 maart 2016 verlengd tot 24 maanden, behalve voor tweedehands goederen.

Bovendien wordt eraan herinnerd dat:

— de wettelijke garantie van overeenstemming geldt onafhankelijk van de hieronder vermelde commerciële garantie;

— de koper kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak toe te passen in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek. In dat geval kan hij kiezen tussen ontbinding van de verkoop of vermindering van de prijs overeenkomstig artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 16 – Herroedennenhoutgsrecht 

16.1 De koper wordt erop gewezen dat hij geen herroedennenhoutgsrecht geniet voor zover alle producten die op de site  www.moi-en-hout-benelux.fr  worden aangeboden duidelijk gepersonaliseerd zijn op verzoek van de koper.

Artikel 17 – Overmacht

Alle omstandigheden buiten de wil van de partijen die de uitvoering onder normale omstandigheden van hun verplichtingen verhinderen, worden beschofwd als oorzaken voor vrijstelling van de verplichtingen van de partijen en leiden tot hun opschorting.

De partij die zich op bovengenoemde omstandigheden beroept, dient de andere partij onmiddellijk op de hoogte te stellen van het ontstaan, alsmede van het verdwijnen ervan.

Als gevallen van overmacht worden beschofwd alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, buiten de partijen om, onvoorzien, onvermijdelijk, buiten de controle van de partijen en die niet kunnen worden voorkomen door deze laatste, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen. Uitdrukkelijk, worden beschofwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die welke gewoonlijk worden aangehofden door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en tribunalen: het blokkeren van transportmiddelen of voorraden, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, onderbreking van de telecommunicatie netwerken of problemen die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten klanten.

Partijen zullen bij elkaar komen om de impact van het evenement te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract wordt voortgezet. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde worden beëindigd.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom

De inhofd van de website (technische documenten, tekeningen, foto’s, enz.) blijft eigendom van de verkoper, de enige hofder van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhofd.

Kopers stemmen ermee in geen gebruik te maken van deze inhofd; elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhofd is ten strengste verboden en vormt waarschijnlijk een overtreding van namaak.

Artikel 19 – IT en vrijheden

De door de koper verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en het opmaken van facturen.

Ze kunnen worden meegedeeld aan de partners van de verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen.

De koper heeft een recht van permanente toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot informatie die hem betreft. Dit recht kan uitgeoefend worden onder de voorwaarden en volgens de methodes bepaald op de website  www.moi-en-hout-benelux.fr .

De verkoper zal de persoonlijke gegevens van de koper alleen gebruiken voor zover nodig om contact op te nemen met de koper, de verwerking van het verzoek te verzekeren, het gebruikersprofiel aan te maken en te beheren.

Artikel 20 – Gedeeltelijke niet-validatie

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of als zodanig worden verklaard krachtens een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, zullen de overige bepalingen hun volle kracht en strekking behofden.

Artikel 21 – Niet-verklaring van afstand

Het feit dat een van de partijen geen voordeel haalt uit een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de betreffende verplichting.

Artikel 22 – Titel

In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen een van de titels die bovenaan de clausules staan, en een van de clausules, worden de titels als onbestaande verklaard.

Artikel 23 – Taal van het contract

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat ze zijn vertaald in een of meer vreemde talen, zal in geval van een geschil alleen de Franse tekst prevaleren.

Artikel 24 – Bemiddeling

De koper kan in geval van een geschil een beroep doen op conventionele bemiddeling, in het bijzonder bij de Consumentenbemiddelingscommissie of bij bestaande sectorale bemiddelingsinstanties, of elke alternatieve methode voor geschillenbeslechting (bijvoorbeeld bemiddeling).

FEDERATIE VAN HANDELS- EN DISTRIBUTIEBEDRIJVEN

12, EULERSTRAAT 75008 PARIJS – TEL. 01 44 43 99 00 – FAX 01 47 20 53 53

Artikel 25 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van Wenen. Dit geldt zowel voor de regels van de inhofd als voor de regels van de vorm. Bij een geschil of klacht zal de koper eerst contact opnemen met de verkoper om tot een minnelijke schikking te komen.

Artikel 26 – Bescherming van persoonsgegevens

26.1 –  Verzamelen van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld, zijn als volgt:

Openen van een rekening

Bij het aanmaken van het accofnt van de gebruiker, zijn achternaam, voornaam, e-mailadres.

Verbinding

Wanneer de gebruiker verbinding maakt met de site  www.moi-en-hout-benelux.fr , registreert hij met name zijn naam, voornaam, verbindingsgegevens, gebruik, locatie en gegevens met betrekking tot de betaling.

Profiel

Het gebruik van de diensten die op de site worden aangeboden, maakt het mogelijk om een ​​profiel in te vullen, dat een adres en een telefoonnummer kan bevatten.

Betaling

Als onderdeel van de betaling voor producten en diensten die op de site worden aangeboden, registreert het financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de gebruiker.

Koekjes

Cookies worden gebruikt als onderdeel van het gebruik van de site. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen via zijn browserinstellingen.

26.2 – Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te onderhofden. Concreet zijn de toepassingen als volgt:

– toegang en gebruik van de site  www.moi-en-hout-benelux.fr door de gebruiker;

– beheer van de werking en optimalisatie van de site;

– organisatie van de gebruiksvoorwaarden van Betaaldiensten;

– verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;

– preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software of kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;

– beheer van eventuele geschillen met gebruikers;

26.3 – Delen van persoonsgegevens met een derde partij

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met externe bedrijven:

– wanneer de gebruiker de betalingsdiensten gebruikt, voor de uitvoering van deze diensten, de site  www.moi-en-hout-benelux.fr in contact staat met externe bank- en financiële bedrijven waarmee hij contracten heeft ondertekend;

– wanneer de gebruiker, in de gratis commentaargebieden van het Platform, informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek

– wanneer de site  www.moi-en-hout-benelux.fr gebruikmaakt van de diensten van dienstverleners voor het verlenen van gebruikersbijstand, reclame en betalingsdiensten. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

– indien wettelijk vereist, kan de site gegevens verzenden om te reageren op klachten tegen de site en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures;

– als de site betrokken is bij een fusie, overname, verkoop van activa of een procedure onder curatele, kan het nodig zijn om alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonlijke gegevens, te verkopen of te delen. In dit geval zofden gebruikers worden geïnformeerd voordat de persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij.

26.4 – Doorgifte van persoonsgegevens

De site blijft verantwoordelijk voor persoonsgegevens die onder het Privacy Shield worden gedeeld met derden.

Het Platform voldoet aan de regels van het Privacy Shield, het gegevensbeschermingsschild tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, zoals geformuleerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. uit de Europese Unie. De site heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich hofdt aan de Privacy Shield Principles. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van de clausule en de principes van het Privacy Shield, prevaleren de laatste.

26.5 – Beveiliging en vertrofwelijkheid

Het Platform implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat internet geen volledig veilige omgeving is en dat het platform de veiligheid van de verzending of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

26.6 – Implementatie van gebruikersrechten

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

– ze kunnen de gegevens die op hen betrekking hebben bijwerken of verwijderen door in te loggen op hun accofnt en de parameters van dit accofnt te configureren;

– ze kunnen hun accofnt verwijderen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@hout-heureux.fr. Opgemerkt moet worden dat informatie die met andere gebruikers wordt gedeeld, zoals berichten op forums, zichtbaar kan blijven voor het publiek op de site, zelfs nadat hun accofnt is verwijderd;

– zij kunnen hun recht op toegang uitoefenen om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die hen betreffen, door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@hout-heureux.fr. In dit geval kan het Platform, vóór de implementatie van dit recht, om een ​​bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;

– als de persoonlijke gegevens die door de site worden bewaard onjuist zijn, kunnen ze vragen om de informatie bij te werken door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@hout-heureux.fr;

– gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@hout-heureux.fr

26.7 – Evolutie van deze clausule

Het Platform behofdt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze clausule met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Indien een wijziging wordt aangebracht aan deze clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, verbindt de site zich ertoe de nieuwe versie op haar site te publiceren. De site zal gebruikers ook per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging, binnen een minimumperiode van 15 dagen voor de ingangsdatum. Als de gebruiker het niet eens is met de voorwaarden van de nieuwe formulering van de clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft hij de mogelijkheid om zijn accofnt te verwijderen.

 

 

Algemene informatie die op elke website moet worden opgenomen

1.1. De integratie van ”  Juridische kennisgevingen ”

De onderstaande juridische kennisgevingen moeten op elke website verschijnen zonder dat er een specifiek formaat wettelijk wordt opgelegd. In de praktijk worden ze aangegeven in een speciaal tabblad van de site met de titel “Juridische kennisgevingen”, “Juridische informatie”, “Wie zijn wij? », « Contact » of, zeldzamer, in de gebruiksvoorwaarden of verkoop van de site.

1.1.1. Voor professionele uitgevers

Artikel 6, III, 1 van het LCEN verplicht website-uitgevers om binnen de website in een open standaard de volgende informatie te vermelden:

si l’éditeur professionnel est une personne physique : son nom, prénom, domicile et son numéro de téléphone et, s’il est assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés of au répertoire des métiers, le numéro de son inschrijving ;

als de professionele uitgever een rechtspersoon is: zijn naam of bedrijfsnaam, het adres van zijn maatschappelijke zetel, zijn telefoonnummer en, als het een bedrijf is, onderworpen aan de formaliteiten van inschrijving in het handelsregister of in het handelsregister telefoonboek, zijn registratienummer, zijn maatschappelijk kapitaal en het adres van zijn hoofdkantoor;

de naam van de directeur of mededirecteur van de publicatie en, in voorkomend geval, die van de hoofdredacteur in de zin van artikel 93-2 van wet nr. 82-652 van 29 juli 1982 betreffende de audiovisuele communicatie.

Opgelet: Aanvankelijk was de rol van publicatiedirecteur beperkt tot de geschreven pers, daarna werd ze door de wet van 29 juli 1982 uitgebreid naar het audiovisuele domein en uiteindelijk naar digitaal met het LCEN. Voortaan is op grond van artikel 93-2 van de wet van 1982, gewijzigd door het LCEN, elke dienst van communicatie aan het publiek langs elektronische weg verplicht om een ​​directeur van publicatie te hebben. Veel sites noemen de naam van de directeur communicatie of de directeur marketing als directeur publicatie. Deze praktijk is echter niet in overeenstemming met de wet, die deze actoren heel duidelijk aanwijst:

wanneer de dienst wordt verricht door een rechtspersoon, is dat de voorzitter van de raad van bestuur of de raad van bestuur, de zaakvoerder of de wettelijke vertegenwoordiger, naargelang de rechtsvorm van de rechtspersoon. Het Hof van Cassatie heeft ook geoordeeld dat “de directeur van de publicatie van een openbare onlinecommunicatiedienst geleverd door een rechtspersoon van rechtswege de wettelijke vertegenwoordiger is of, in het geval van een vereniging, de wettelijke vertegenwoordiger van laatstgenoemde, niettegenstaande eventuele andersluidende vermelding op de website om zogenaamd te voldoen aan de verplichting om in een open standaard de identiteit van de directeur van publicatie beschikbaar te stellen voor het publiek, vastgesteld in artikel 6, III ” (Cass. crim., 26 maart 2019, nr. 18-81-770: JurisData nr. 2019-004518 – Cass.crim., 22 januari 2019, nr. 18-81.779: JurisData nr. 2019-000642).

wanneer de dienst wordt verricht door een natuurlijke persoon, is het die natuurlijke persoon.

De directeur van de publicatie moet de wettelijke leeftijd hebben, het genot van zijn burgerrechten hebben en mag deze burgerrechten niet worden ontnomen door een rechterlijke veroordeling, met dien verstande dat bij afwijking een minderjarige van zestien jaar of ofder tot directeur of mede-directeur kan worden benoemd. directeur van de publicatie die vrijwillig is geproduceerd.

indien de hosting van de website wordt verzorgd door een dienstverlener, diens naam, benaming of bedrijfsnaam en diens adres en telefoonnummer.

1.1.2. Voor niet-professionele redacteuren

Artikel 6, III, 2 van het LCEN voorziet in de mogelijkheid voor de niet-professionele uitgever van de website om anoniem te blijven. Hij mag als zodanig de hierboven vermelde informatie over hem niet opnemen, op voorwaarde dat hij op de website de naam, de benaming of de firmanaam en het adres vermeldt van de accommodatieverschaffer waaraan hij eerder zijn/haar persoonlijke identificatie-elementen heeft meegedeeld (hierboven vermeld) .

1.1.3. Straf voor niet-naleving

Bij niet-naleving van deze verplichtingen kan de natuurlijke persoon die de website exploiteert of de beheerder van de rechtspersoon die de website exploiteert, strafrechtelijk worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal één jaar en een boete van 75.000 euro (dit bedrag wordt verhoogd tot 375.000 euro) voor rechtspersonen). Ter illustratie: in 2014 werden twee site-uitgevers door het Tribunal de grande instance van Parijs elk veroordeeld tot een boete van 6.000 euro wegens het niet nakomen van hun identificatieplicht op grond van artikel 6, III, 1 van het LCEN (TGI Paris, 11 juli 2014, nr. 11193008281). Evenzo kreeg de echte uitgever en publicatiedirecteur van een website onlangs een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een boete van € 5.000 wegens het niet nakomen van deze identificatieplicht, de website met daarin valse vermeldingen. Wel moet worden opgemerkt dat de zwaarte van de sanctie wordt verklaard door het feit dat de uitgever en directeur van de publicatie al zes keer definitief was veroordeeld voor persmisdrijven (TGI Paris, 14 maart 2017). Ten slotte kan het ontbreken van juridische kennisgevingen ook worden bestraft voor oneerlijke concurrentie (TGI Parijs, kort geding, 21 november 2017: “het ontbreken van juridische kennisgevingen op een site zof zelfs een van de criteria kunnen vormen voor het kwalificeren van een site-internethandelaar van een piratensite”. Inderdaad, “de verwerende bedrijven [de uitgevers], door zichzelf te ontheffen van de wettelijke verplichtingen die eigen zijn aan de Europese en meer in het bijzonder de Franse markt,

1.2. Opzetten van een waarschuwingssysteem

De website moet een “gemakkelijk toegankelijke en zichtbare” inrichting bevatten die internetgebruikers in staat stelt om illegale inhofd onder de aandacht van de hosts te brengen, namelijk met betrekking tot de strafbare feiten bedoeld in artikel 6, I, 7 van het LCEN (met name elke provocatie van inhofd het plegen van terroristische daden en hun verontschuldigingen, aanzetten tot geweld, laster, enz.) om de intrekking van de inhofd in kwestie door de gastheer mogelijk te maken en om zijn aansprakelijkheid te vermijden. In de praktijk is dit apparaat toegankelijk in een tabblad van de site getiteld “Meld illegale inhofd” of “Meld misbruik”.

Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de natuurlijke persoon die de website host een jaar gevangenisstraf en een boete van 75.000 euro opgelegd (dit bedrag wordt verhoogd tot 375.000 euro voor morele mensen).

1.3. Het gebruik van de Franse taal

Overeenkomstig artikel 2 van de Tofbon-wet moet alle informatie verplicht in het Frans worden verstrekt wanneer deze is gericht aan Franse internetgebruikers en consumenten: “in de aanduiding, het aanbod, de presentatie, de wijze van tewerkstelling of het gebruik, de beschrijving van het toepassingsgebied en voorwaarden van de garantie van een goed of dienst, evenals in de facturen en kwitanties, is het gebruik van de Franse taal verplicht”. Elke website die in Frankrijk actief is of Frankrijk als doelgroep heeft, is onderworpen aan de bepalingen van de Tofbon-wet en moet deze informatie daarom in het Frans weergeven. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk voor een e-commercesite die zich richt op Franse consumenten.

Indien de wet Tofbon zwijgt over de toepassing van deze verplichting tussen beroepsbeoefenaren, artikel 2.1.1, 1° van de circulaire van toepassing van deze wet (circa 19 maart 1996 betreffende de toepassing van wet nr. 94 -665 van 4 augustus , 1994 met betrekking tot het gebruik van de Franse taal, NOR: PRMX9601403C) specificeert echter dat de verplichting om Frans te gebruiken niet van toepassing is op documenten (bijvoorbeeld facturen) die worden uitgewisseld tussen professionele, Franse rechtspersonen en buitenlandse particuliere sector die geen consument zijn of gebruikers van goederen, producten en diensten. Bovendien moeten in Frankrijk gevestigde vennootschappen kunnen profiteren van de afwijkingen waarin is voorzien in de toepassingscirculaire van de wet Tofbon en zich onthofden van het gebruik van de Franse taal,